SKAL VI TEGNE EN SNOG

SKAL VI TEGNE EN SNOG

kr 0,00Pris

Man kan støde på snogen fra slut marts, hvor hannerne kommer frem fra vinterdvalen for at parre sig efter et lille hamskifte. I september opsøger snogen sit vinterkvarter igen for at gå i dvale, helst hvor der ikke er for fugtigt, fx på en sydvendt skrænt ved et moseområde, ved stensætninger, gamle bygninger, forladte rævegrave eller i hulrum under træer.Vandsnogen er en god svømmer og bliver ca.130 cm lang. Den lever i vand og ved moser, søer, åer og vandløb, eller i hedeområder, rydninger i skoven, ved markskel og stenmure. Den lever af frøer, tudser, orme, insekter, snegle uden hus, flodkrebs, haletudser og fiskeyngelNogle forskere mener at vi har en medfødt evne til at opdage og frygte krybdyr. Et instinkt som nok har holdt mange mennesker i live i en tid og i lande hvor man boede og stadig bor meget tæt på naturen og altså også en masse giftige krybdyr.

 

Printbar tegneguide til hyggelige stunder med børn, børnebørn, eller elever

God tegnelyst!